B: Retributiereglement buitenschoolse kinderopvang

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 25 januari 2024 volgend dossier heeft goedgekeurd:

- Retributiereglement voor buitenschoolse kinderopvang. Dit treedt in werking op 1 februari 2024. 

De beslissing en de gecoördineerde versie is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Financiën. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 29 januari 2024.