Bekendmaking beslissing definitieve vaststelling Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

Bericht van definitieve vaststelling Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

Op 26 oktober 2023 heeft de provincieraad van Antwerpen een besluit genomen, waarin ze het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (kortweg Beleidsplan Ruimte), definitief heeft vastgesteld. Daarnaast besliste de provincieraad van Antwerpen ook om een aantal onderdelen uit de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (GRS’en) aan te duiden als ‘niet langer geldig’.

De provincie Antwerpen ontving van de Vlaamse Regering geen voorbehoud op het Beleidsplan Ruimte en gaat dus over tot de publicatie en bekendmaking. De publicatie in het Belgisch staatsblad vindt plaats op dinsdag 30 januari 2024 en 14 dagen na de publicatie zal het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen in werking treden.

Het definitief vastgestelde PBRA en de definitieve plan-MER, alsook het definitief vaststellingsbesluit zijn volledig te bekijken via de webpagina van de provincie Antwerpen: www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte

Op deze pagina vindt u tevens alle procesinformatie. Tevens liggen de plannen ook ter inzage op het provinciehuis van Antwerpen en bij de gemeentehuizen in de provincie Antwerpen.