Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Canadastraat 20

Referentie omgevingsloket: OMV_2023156329
Referentie gemeente: O/2023/321
Inrichtingsnummer 20181105-0019
Projectnaam omgevingsloket: EXEAA Project + actualisaties - Duplicaat van 2023111054
Projectnaam gemeente: EXEAA Project en actualisaties: oprichten van een tank met inkuiping en brandwerende muur, nieuwbouw van pomphuis, LIS gebouw, aanleg verharding. Uitbreiding en wijzigen van opslag van brandbare en gevaarlijke producten, en Seveso-stoffen, uitbreiding van toestel voor vervaardigen van kunststoffen. Actualisatie koelinstallaties.
Ligging: Canadastraat 20, 2070 Zwijndrecht, Canadastraat 20, 2070 Zwijndrecht

11056H0325/00E000

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door ExxonMobil Petroleum & Chemical - APP, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

De aanvraag heeft als onderwerp: EXEAA Project en actualisaties: oprichten van een tank met inkuiping en brandwerende muur, nieuwbouw van pomphuis, LIS gebouw, aanleg verharding. Uitbreiding en wijzigen van opslag van brandbare en gevaarlijke producten, en Seveso-stoffen, uitbreiding van toestel voor vervaardigen van kunststoffen. Actualisatie koelinstallaties.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 13-02-2024 tot en met 13-03-2024.

De aanvraag kan digitaal worden ingekeken via het Inzageloket: omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be. De aanvraag ligt ook ter inzage bij de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Ze kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via de website www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

Gedurende deze periode kunnen er bezwaren, standpunten of opmerkingen over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

  • schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren.

Gemeente Zwijndrecht organiseert een digitale informatievergadering op dinsdag 20-02-2024 om 17:00. Gelieve uw aanwezigheid te melden via milieu@zwijndrecht.be of 0800 99 604, en dit uiterlijk op maandag 19-02-2024.

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van over het ambtshalve initiatief tot bijstelling van de voorwaarde kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen uiterlijk 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij Provincie Antwerpen- Dienst omgevingsvergunningen

e-mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be tel: 03 224 64 81