Bekendmaking: Tijdelijke verkeersmaatregel - Kerstmarkt Saxofoonorkest 16 december 2017

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 oktober 2017 toelating verleent aan het Saxofoonorkest van Zwijndrecht voor het organiseren van een kerstmarkt op het kerkplein en Michel Vergauwenstraat dd. 16 december 2017. 

Het college beslist om volgende verkeerstechnische maatregelen in te voeren: een gedeelte van het kerkplein en de Michel Vergauwenstraat parkeer- en verkeersvrij maken. Voorbereidingen starten zaterdag 16 december 2017 om 10.00 uur, einde opruimen 17 december 2017 rond 14.00 uur. 

Dit werd bekendgemaakt op de website op 4 oktober 2017 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.