Terugblik eerste publieksmoment 20 februari 2024

Op dinsdag 20 februari 2024 vond er een bewonersmoment over ‘Recht op Zwijndrecht’ plaats. Ongeveer 50 bewoners waren aanwezig. Na een korte toelichting over de aanpak om tot een actieplan te komen, werd een hele reeks aan mogelijke acties om de gemeente op te waarderen voorgesteld. Deelnemers konden aangeven welke acties zij belangrijk vinden en waar de gemeente moet op inzetten. Met al deze input werd het actieplan ‘Recht op Zwijndrecht’ concreter gemaakt.