Tijdelijke verkeersmaatregelen - Straatcomité CVG Straat in Beweging After Summer party op zaterdag 14 september 2024

Het college van burgemeester en schepenen van 30 april 2024 verleent toelating aan het straatcomité CVG Straat in Beweging voor het organiseren van een After Summer party op zaterdag 14 september 2024.

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor het evenement:

Een gedeelte van de Constant Van Goeystraat wordt parkeer- en verkeersvrij gemaakt, vanaf nummer 63 tot 47 en dit langs beide kanten van de straat van zaterdag 14 september 2024 om 09.00 uur tot en met zondag 15 september 2024 om 14.00 uur.

De voorbereidingen hiervoor starten op zaterdag 14 september 2024 om 09.00 uur en het einde van de opruim is voorzien zondag 15 september 2024 om 14.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 30 april 2024.