Tijdelijke verkeersmaatregelen - Straatcomité Graaf van Hoornlaan - straatbarbecue op zaterdag 31 augustus 2024

Het college van burgemeester en schepenen van 28 mei 2024 geeft toelating aan straatcomité Graaf van Hoornlaan voor het organiseren van een straatbarbecue op zaterdag 31 augustus 2024 mits het naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de politie, de dienst noodplanning en de Brandweer Zone Antwerpen.

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor het evenement:

De Graaf van Hoornlaan wordt parkeer- en verkeersvrij gemaakt.

De voorbereidingen hiervoor starten op zaterdag 31 augustus 2024 om 16.00 uur en het einde van de opruim is voorzien zondag 1 september 2024 om 14.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 28 mei 2024.