Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Ebeslaan 3 – 6 – 8 – 10 – 28, 9120 Beveren, Kapeldijkstraat 2X, 9120 Beveren, Heirstraat 38, 9150 Kruibeke

Referentie omgevingsloket: OMV_2024036077
Referentie gemeente: O/2024/161
Inrichtingsnummer  
Projectnaam omgevingsloket: TR42606 / Brabo III bis
Projectnaam gemeente: Brabo III bis: 380 kV luchtlijn optimalisatie
Ligging: Ebeslaan 3 – 6 – 8 – 10 – 28, 9120 Beveren, Kapeldijkstraat 2X, 9120 Beveren, Heirstraat 38, 9150 Kruibeke

46010F1194/00K000 46010F1200/00S000 46010F1200/00V002 46010F0948/58_000 46010F0948/55_000 46010F1147/00B000 46010F1152/00C000 46010F1150/00A000 11056F0017/00W003 46010F1200/00R002 46010F1199/00B000 46010F1152/00D000 46010F1199/00E000 46010F1200/00D002 46010F1149/00_000 46016B0948/54B000 46010F1200/00B000 46010F1150/00B000 46010F1200/00F002 46010F1200/00Z000 46010F1200/00M000 11056F0017/00B004 46010F1148/00_000 46010F1200/00Y000 46010F1205/00A000 46016B0948/53B000 46010F1199/00A000 46001A1374/00A000 46001A1368/00G000 46010A0491/00X000 46010A0382/00B000 46010E0182/00B000 46010A0294/00V000 46010A0491/00V000 46010A0294/00T000 46010E0345/00M002 46010A0294/00H000 46010A0382/00K000 46010A0676/00S005 46010E0345/00V000 46010E0345/00F000 46010A0294/00D000 46010A0250/00M000

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door ELIA ASSET, Keizerslaan 20, 1000 Brussel, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij de Vlaamse overheid - Het Departement Omgeving.

De aanvraag heeft als onderwerp: Brabo III bis: 380 kV luchtlijn optimalisatie.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 28-06-2024 tot en met 26-07-2024.

De aanvraag kan digitaal worden ingekeken via het Inzageloket: omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be. De aanvraag ligt ook ter inzage bij de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Ze kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via de website www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

Gedurende deze periode kunnen er bezwaren, standpunten of opmerkingen over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • digitaal via het Inzageloket omgeving.vlaanderen.be
  • via email gericht aan ordening@zwijndrecht.be
  • analoog per brief op het volgende adres: Gemeente en OCMW Zwijndrecht, t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren.

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen uiterlijk 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en projecten (GOP)

e-mail: GOP.omgeving@vlaanderen.be

Tel: 02 553 79 97.