Tijdelijke verkeersmaatregelen - Buurtgroep Tuinwijk - BBQ Tuinfeest op zaterdag 31 augustus 2024

Het college van burgemeester en schepenen van 2 juli 2024 geeft toelating aan Buurtgroep Tuinwijk voor het organiseren van een BBQ Tuinfeest op zaterdag 31 augustus 2024 mits het naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de politie en de dienst noodplanning.

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor het evenement:

De Tuinwijk wordt parkeer- en verkeersvrij gemaakt vanaf huisnummer 13 tot en met huisnummer 22.

De voorbereidingen starten zaterdag 31 augustus 2024 om 12.00 uur en het einde van de opruim is voorzien diezelfde dag om 23.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 3 juli 2024.