Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Statiestraat 57

Referentie omgevingsloket: OMV_2024041259
Referentie gemeente: O/2024/74
Inrichtingsnummer 20240527-0037
Projectnaam omgevingsloket: Herinrichting handelszaak / verbruiksruimte
Projectnaam gemeente: Herinrichting handelszaak / verbruiksruimte
Ligging: Statiestraat 57, 2070 Zwijndrecht

11056B0776/00E007

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Hiel, Statiestraat 57, 2070 Zwijndrecht, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van gemeente Zwijndrecht.

De aanvraag heeft als onderwerp: Herinrichting handelszaak/verbruiksruimte.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 08-07-2024 tot en met 06-08-2024.

De aanvraag kan digitaal worden ingekeken via het Inzageloket: omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be. De aanvraag ligt ook ter inzage bij de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Ze kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via de website www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

Gedurende deze periode kunnen er bezwaren, standpunten of opmerkingen over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

  • schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren.

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen uiterlijk 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604.