Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Laarstraat 101

Referentie omgevingsloket: OMV_2024087172
Referentie gemeente: O/2024/165
Inrichtingsnummer 20191106-0062
Projectnaam omgevingsloket: Riolerings- wegeniswerken in Burchtsestraat (bijstelling)
Projectnaam gemeente: Riolerings- wegeniswerken in Burchtsestraat (bijstelling)
Ligging: Laarstraat 101, 2070 Zwijndrecht, Laarstraat 101, 2070 Zwijndrecht

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Zwijndrecht Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van gemeente Zwijndrecht.

De aanvraag heeft als onderwerp: Riolerings- wegeniswerken in Burchtsestraat (bijstelling).

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11-07-2024 tot en met 09-08-2024.

 De aanvraag kan digitaal worden ingekeken via het Inzageloket: omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be. De aanvraag ligt ook ter inzage bij de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Ze kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via de website www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

Gedurende deze periode kunnen er bezwaren, standpunten of opmerkingen over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • digitaal via het Inzageloket omgeving.vlaanderen.be
  • via email gericht aan ordening@zwijndrecht.be
  • analoog per brief op het volgende adres: Gemeente en OCMW Zwijndrecht, t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren.

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen uiterlijk 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604.