B: Bestuurlijk handhavingsreglement - aanpassing

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 27 juni 2024 volgend dossier heeft goedgekeurd:

Bestuurlijk handhavingsreglement – aanpassing.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 4 juli 2024 en ligt tevens ter inzage op de dienst Financiën.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken