B: Retributiereglement drankprijzen OC ’t Waaigat - tariefwijziging

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente bekend dat het college van burgemeester en schepenen van 9 juli 2024 volgend dossier heeft goedgekeurd:

2024_CBS_00888 - Retributiereglement drankprijzen OC ’t Waaigat - tariefwijziging

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 10 juli 2024.