Toelagereglement: Ondersteuning van wijk- en straatactiviteiten

Bij de organisatie van wijk- en straatactiviteiten kan je een toelage ontvangen.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring:27 oktober 2016

Datum van bekendmaking: 3 november 2016

Lees er meer over in het reglement.