Retributiereglement gebruik OC 't Waaigat

Voor het gebruik van het gemeentelijk ontmoetingscentrum 't Waaigat wordt een retributie gevraagd. De infrastructuur omvat volgende lokalen: OC 't Waaigat, Kerkstraat 50, Mouterij, Oud gemeentehuis, Villa Hortensia.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 30 november 2017

Datum van bekendmaking: 6 december 2017

Een gecoördineerde versie van het retributiereglement vind je hier.