Stemmen bij verkiezingen

Elke Belg vanaf de leeftijd van 18 jaar heeft stemplicht ook al bevindt hij zich in het buitenland.

België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus. Deze zijn goed voor twee verkiezingsperiodes:

 1. Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees Parlement
 2. federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 3. Vlaamse verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement
 4. provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Provincieraad
 5. gemeentelijke verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de gemeenteraad.

Europese, federale en Vlaamse verkiezingen vallen voortaan altijd samen. Ook de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen vallen telkens samen.

Een EU-onderdaan kan zijn stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-Belgen van buiten de Europese Unie kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Voorwaarden

Als Belg bent u stemgerechtigd als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen (leeftijdsvoorwaarde).
 • U mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.
 • U moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van uw gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (inschrijvingsvoorwaarde).

Hoe aanvragen ?

Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau. Als u vragen hebt over de verkiezingen, dan maakt u best een afspraak bij de dienst Burgerzaken.

Als u de Belgische nationaliteit niet hebt, dan kunt u ook deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor moet u zich eerst laten inschrijven in de kiezerslijsten.

U kunt het aanvraagformulier voor de niet-Belgische EU-onderdanen of voor de niet-Belgen van buiten de EU downloaden op de website Vlaanderenkiest.be of gratis aanvragen bij uw gemeente.

Vervolgens dient u het ingevulde aanvraagformulier vóór 1 augustus 2018 in bij uw gemeente. Hiervoor maakt u een afspraak bij de dienst Burgerzaken, waar zal gecontroleerd worden of de kiesvoorwaarden vervuld zijn. 

Eenmaal u zich geregistreerd hebt, bent u eveneens verplicht te stemmen.

Kostprijs

Het indienen van een aanvraagformulier om zich te laten inschrijven in de kiezerslijst is gratis.

Uitzonderingen

In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat u zich, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kunt begeven om uw stem uit te brengen. In dat geval kunt u toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

Wat meebrengen?

 • identiteitskaart
 • voor niet-Belgische onderdanen het ingevulde aanvraagformulier om zich te laten inschrijven in de kiezerslijst
 • oproepingsbrief (indien reeds in uw bezit)