B: Belastingreglement indirecte belasting op afleveren van administratieve stukken

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 22 maart 2018 onderstaand reglement heeft goedgekeurd: Indirecte belasting op het afleveren van administratieve stukken.

Het reglement ligt ter inzage op de Financiedienst. 

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 28 maart 2018 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. Het reglement treedt in werking op 5 april 2018 en eindigt op 31 december 2019.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken