B: Bijzonder politiereglement betreffende het vertonen van TV-beelden tijdens het WK voetbal 2018

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 22 maart 2018 onderstaand reglement heeft goedgekeurd:

Bijzonder politiereglement betreffende het vertonen van TV-beelden tijdens het WK voetbal 2018.

Het reglement ligt ter inzage op het Secretariaat. 

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 28 maart 2018 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. Het reglement treedt in werking op 2 april 2018 (5e dag nà bekendmaking) en houdt op te bestaan vanaf 16 juli 2018.

 

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken