Besluit ter bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning: Alfred Oststraat 31

Referentie gemeente SV2017/0182
Referentie omgevingsloket DBA_2017051809
Project regularisatie studio
Adres van de werken Alfred Oststraat 31 te Zwijndrecht
Kadasternummer 1e afdeling, sectie B, perceel 870B

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van Maria Janssens, met als adres Molenstraat 32 bus B001 te 9130 Beveren werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 13 maart 2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager.
De bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning dient te worden aangeplakt. De gemeente voert de aanplakking. Deze gaat in op 22 maart 2018 en eindigt op 20 april 2018.
De aanvrager is ertoe verplicht de startdatum van de aanplakking, nl. 22 maart 2018 door te geven via het omgevingsloket.

De na te leven voorwaarden bij de vergunning zijn na te lezen in het vergunningsdocument.

Beroepsmogelijkheden:

Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de deputatie van de provincie waarin de gemeente gelegen is binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Deze en de andere voorwaarden waaraan het beroep moet voldoen zijn na te lezen in art. 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.