B: OCMW budgetwijziging 1 2018

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de raad voor maatschappelijk welzijn op 21 juni 2018 volgend dossier heeft goedgekeurd :

OCMW– budgetwijziging 1/2018.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 28 juni 2018 overeenkomstig artikel 187 van het OCMW-decreet van 19.12.2008. 

Het dossier ligt tevens ter inzage op de dienst Financiën.

 

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken