05/05 wegen en rioleringswerken Polderstraat fase 4 uitgesteld

De aannemer heeft fase 1, 2 en 3 van de werken volledig afgewerkt. Om extra hinder te vermijden in het bouwverlof vraagt de aannemer om de werken in fase 4 uit te stellen tot 5 september. Het gemeentebestuur gaat hiermee akkoord maar eist wel dat alle werken voltooid zijn op 1 december 2022.

Waarom worden de werken uitgesteld?

  • Vooraleer de aannemer kan starten met de werken moeten de oude nutsleidingen nog worden weggenomen. Dit werk duurt ongeveer 4 weken.
  • Indien de aannemer daarna start met de werken, dan is de volledige fase 4, tussen N70 en Molenstraat, opgebroken tijdens het bouwverlof. Dit brengt veel hinder voor de omwonenden.

Om deze hinder te vermijden gaat het gemeentebestuur akkoord om de werken uit te stellen tot 5 september. Als voorwaarde eist het gemeentebestuur dat ALLE werken voltooid zijn op 1 december 2022.

Hoe ziet de planning er nu uit?

  • Op 8 augustus starten de nutsbedrijven met het wegnemen van de leidingen in fase 4, dit aan beide zijden van de straat vanaf het kruispunt met de Molenstraat.
  • Op 5 september start de aannemer met de wegen- en rioleringswerken in fase 4 en zorgt ervoor dat deze voltooid zijn op 1 december 2022.

Verkeersmaatregelen

  • Vanaf maandag 9 mei tot 8 augustus is er geen hinder in de Polderstraat. Fase 1, 2, 3 zijn vernieuwd, Fase 4 kent nog de oude toestand.
  • Er is geen omleiding. De verkeerssituatie van vóór de werken geldt opnieuw:
    • enkele richting in het deel Polderstraat tussen N70 en Molenstraat.
    • enkele richting in de Suikerdijkstraat tussen Polderstraat en N70.