Aanvullend reglement Kaaiplein - verwijderen en plaatsen van een verkeersbord

Kaaiplein - verwijderen en plaatsen van een verkeersbord

Aan de kant van de Antwerpsesteenweg wordt het bord ‘Fietspad dubbele richting’ verwijderd. Hierdoor dienen de fietsers rechtdoor te rijden aan de kant van Hye tot aan het verkeerslicht met drukknopen waar men veilig kan oversteken. We brengen de fietsers hiervan op de hoogte met het verkeersbord C 11. Ook de lichtkar van de politie zal worden ingezet. De borden D7 met onderbord dubbele richting worden verplaatst naar de kant van de Burchtse Weel..

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 21 juni 2022.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 22 juni 2022.