Project havenuitbreiding ter inzage in het gemeentehuis vanaf 27 juli

Vanaf maandag 27 juli tot en met 11 september zal opnieuw een deelproject van het ‘Complex project Extra Containerbehandelingscapaciteit voor de Haven van Antwerpen’ ter inzage liggen bij de dienst Leefomgeving in het gemeentehuis.

Extra werk

Het havengebied Antwerpen vormt een belangrijke groeipool voor de Vlaamse economie en creëert met zijn unieke schaal meer welvaart en meer werk voor heel Vlaanderen. 

De containerbehandeling in het havengebied Antwerpen laat jaar na jaar recordcijfers optekenen. Om de verwachte groei van containertrafiek tot 2030 op te kunnen vangen, wil de Vlaamse Regering extra mogelijkheden voor containerbehandeling in het havengebied Antwerpen voorzien.

Extra terminals

Er komen extra terminals binnen het gebied dat als haven ontwikkeld is en een nieuw getijdendok dat dwars op het Deurganckdok aanzet. Parallel hiermee worden een aantal haventerreinen voor logistiek ontwikkeld, nieuwe wegen en spoorwegen en mogelijkheden voor binnenvaart voorzien. Hierbij gaat veel aandacht naar het voorkomen en milderen van de impact op de omgeving.

Complex project

Dit project krijgt vorm volgens de procedure 'complexe projecten'. Streefdoel is om binnen een aanvaardbare termijn en via gericht overleg met alle betrokkenen tot de beste combinatie van de verschillende doelstellingen te komen. Om dit te bereiken, zetten de Vlaamse overheid, het Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever hier samen de schouders onder.

Opmerking of bezwaar mogelijk na inzage

Vanaf 27 juli tot en met 11 september ligt de projectonderzoeksnota Containercluster Linkerscheldeoever ter inzage.

Via bijgevoegde affiche vindt je alle info over de inhoud van de onderzoeksnota, en de manieren waarop je opmerkingen of bezwaren kan indienen.

Gepubliceerd op vrijdag 24 juli 2020 11.32 u.