Project Polderstraat

De Polderstraat krijgt een volledig nieuwe riolering en wegdek. Om ervoor te zorgen dat de bewoners zo goed mogelijk op de hoogte zijn van deze ingrijpende werken en de impact daarvan, plaatsen we op deze pagina regelmatig een update van de werken.

Verloop van de werken

In de week van 12 oktober 2020 start de Zwijndrechtse aannemer Hertsens Wegenwerken nv, met de effectieve wegen- en rioleringswerken. Deze werken gebeuren in 4 fasen, met een uitvoeringstermijn van 160 werkdagen. De aannemer start aan de kant van het Vlietbos.

Straat blijft berijdbaar en huizen bereikbaar

In het bestek van deze opdracht werd aan de aannemer opgelegd dat hij moet werken volgens het minderhinder-principe. Dit betekent dat als de rijweg volledig opengebroken is, hij moet aangevuld worden met steenslag die voor het plaatselijke verkeer berijdbaar is. De sleuf waar de riolering wordt vervangen zal niet toegankelijk zijn, maar mag slechts ± 100 meter bedragen.

Met de aannemer is ook afgesproken dat hij het huisvuil ophaalt en deponeert aan de grens van de werken.

Woont u in een open of halfopen bebouwing?

Op eerdere bewonersvergaderingen hebben we toelichting gegeven over de afkoppelingswerken van je rioolaansluiting. Ben je bewoner van een open of halfopen bebouwing? Maak dan zeker een afspraak met de afkoppelingsambtenaar. Hiervoor kun je contact opnemen met Pieter Mennes op het telefoonnummer 03 250 48 47.