Provinciaal politiebesluit voor evenementen zoals kerstmarkten en winterdorpen

Kerstmarkten, winterdorpen, in – en outdoor gelegenheidsschaatsbanen en vergelijkbare installaties en/of evenementen zijn op het grondgebied van de provincie Antwerpen verboden tot en met 31 januari 2021.

Overtredingen van dit besluit worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26,00 euro tot 200,00 euro, of met één van voormelde straffen alleen.

Meer info vind je in het politiebesluit in bijlage. 

Bekendmaaking p