Provincie maait minder voor meer grondwater

De provincie Antwerpen zal deze zomer enkel de beken en waterlopen maaien in overstromingsgevoelig gebied. Rond andere beken wordt bewust niet gemaaid. Door de aanwezige plantengroei wordt de regen trager afgevoerd. Zo infiltreert er meer water in de bodem.

Grondwaterpeil

Het maaien beperken is een van de maatregelen om het grondwater op peil te houden. Ondanks de overvloedige regenval van de voorbije dagen is het grondwater nog niet aangevuld. Door de droge grond infiltreert het hemelwater slecht. Via beken, grachten en rioleringen wordt het meeste water richting Schelde afgevoerd.

Minder maaien

Alle maatregelen zijn nog steeds nodig om spaarzaam en verstandig om te gaan met water en grondwater. Een van die maatregelen is om niet te maaien rond de beken.

Uitzondering op het bovenstaande zijn beken die in het geval van een stortbui potentieel wateroverlast geven naar bebouwing of bewoning. Deze beken zullen uiteraard wel gemaaid worden.

Beheer door provincie

Voor meer info hierover kan je terecht bij de Provincie Antwerpen. Zij beheren de waterlopen in onze gemeente.

Meer info

Kris.Huijskens@provincieantwerpen.be

03 240 54 71

www.provincieantwerpen.be

Gepubliceerd op donderdag 18 juni 2020 12.13 u.
alert-box-close-text

Gemeentehuis op afspraak en met mondmasker

Je kunt op het gemeentehuis terecht voor onze standaard dienstverlening, maar wel enkel op afspraak.
 
Draag een mondmasker in het gemeentehuis!

Maak je afspraak via 0800 99 604 of via deze website.
Er gelden voorzorgsmaatregelen op het gemeentehuis. Lees ze hier.
 

Meer info over het coronavirus: