Publieksraadpleging over nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplannen van Sevesobedrijven

Van 16 september 2021 tot 15 oktober 2021 organiseert de Gouverneur van Antwerpen een publieksraadpleging over een aantal nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplannen van Sevesobedrijven. Als inwoner van Zwijndrecht kun je de ontwerpteksten raadplegen en je opmerkingen formuleren.

Concreet gaat het over volgende bedrijven: 3M Belgium, Alca Petroleum,
Arlanxeo Belgium (Lanxess Rubber), Broekman Logistics (VLS) - Moerstraat en Indaver.

Sevesobedrijf

Een Sevesobedrijf is een onderneming die gevaarlijke stoffen produceert, behandelt, opslaat of vervoert. Deze stoffen kunnen ontvlambaar, giftig of ontplofbaar zijn. België telt ongeveer 380
Sevesobedrijven. Meer informatie over dit onderwerp vind je op de website www.seveso.be.

Bijzonder Nood- en Interventieplan

Een Bijzonder Nood- en Interventieplan (of BNIP) is een document dat de overheid opstelt om zich voor te bereiden op bepaalde noodsituaties. Het plan bevat specifieke informatie die de hulpdiensten en de overheid in staat stelt om snel en doeltreffend te reageren op elk mogelijk gevaar. Een BNIP beschrijft onder meer de mogelijke risico’s, de alarmeringsprocedures, de beschermingsmaatregelen voor de bevolking, enz.

Raadpleging van 16 september tot 15 oktober

Je kunt de ontwerpteksten van het nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplan enkel ter plaatse en na afspraak raadplegen in de kantoren van de Federale Dienst Noodplanning van de
Gouverneur (Italiëlei 4, Antwerpen). De raadplegingsperiode loopt van 16 september 2021 tot 15 oktober 2021. Maak een afspraak per e-mail via noodplanning@fdgantwerpen.be.


Meer informatie?

Neem contact op met de dienst via noodplanning@fdgantwerpen.be.

Gepubliceerd op vrijdag 27 augustus 2021 7 u.