Raad voor maatschappelijk welzijn OCMW

De raad voor maatschappelijk welzijn is het hoogste bestuursorgaan van het OCMW waar de belangrijkste beslissingen worden genomen. Aan het hoofd staat de voorzitter, die ook voorzitter is van de gemeenteraad. De leden van de gemeenteraad zijn automatisch lid van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Samenstelling