Regels voor tijdelijke evenementen met opblaasbare toestellen

Organiseer je een tijdelijk, openbaar evenement met een springkasteel of met een opblaasbaar obstakelparcours? Zorg er dan voor dat je in orde bent met de wetgeving. Die schrijft bepaalde regels voor om je evenement veilig te doen verlopen.

Het gaat dan bijvoorbeeld over het uitvoeren van een risicoanalyse, dat er steeds een eindverantwoordelijke aanwezig moet zijn of dat het verboden is om een bordje te hangen met daarop ‘gebruik op eigen risico’.

Bekijk alle info in de folder van de federale overheidsdienst Economie. Die vind je hieronder bij 'bijlagen'.

Meer info

Voor meer informatie over de veiligheid van:

Vragen over de reglementering

FOD Economie

Dienst Reglementering Veiligheid

Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

Klachten en verplichte meldingen van ernstige incidenten en ongevallen:

  • E-mail: belspoc@economie.fgov.be
Gepubliceerd op dinsdag 9 juli 2019 16.06 u.