Rapport inventarisfase fusieverkenning

Inventarisatiefase fusie Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht afgerond 

De drie buurgemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht namen in de gemeenteraden van eind oktober 2022 de principiële beslissing om een gemeentefusie te onderzoeken. Een eerste belangrijke stap in het kader van dit onderzoek is een oplijsting van de gelijkenissen en de verschillen tussen de drie lokale besturen. De gemeenteraden van de 3 gemeenten hebben op 13 juni kennisgenomen van dit rapport. Je vindt het rapport en de presentatie van het studiebureau Mondea in de bijlages. 

Tussen februari en mei van dit jaar gingen de medewerkers van de drie besturen onder leiding van de externe transitiemanager (MONDEA) aan de slag om gelijkenissen en verschillen tussen de 3 lokale besturen op te lijsten. 

Ze deden dit onder meer in overlegmomenten binnen specifieke thema’s als leefomgeving, dienstverlening, vrije tijd, interne zaken, openbaar domein, Sociaal Huis en onderwijs en kinderopvang. Naast de inhoudelijke thema’s werd ook gewerkt rond meer overkoepelende thema’s zoals dienstverlening, HR, financiën, ICT en de samenwerkingsverbanden. Telkens werden de medewerkers van elk thema mee betrokken.

Men bracht in kaart waar de gelijkenissen en verschillen tussen de drie besturen zitten. 

De transitiemanager vergeleek ondertussen de drie gemeenten op basis van een aantal kerncijfers (bv. bevolkingsdichtheid, aantal werklozen, mensen in kansarmoede...).

Waar staan we nu?

Dit rapport werd op 13 juni 2023 voorgesteld aan de drie gemeenteraden samen in een gemeenschappelijke commissie. De komende maanden maken de drie organisaties onder leiding van de transitiemanager werk van een ontwerpfase waarin de thema’s verder vorm krijgen.

Bekijk de opname van de gemeenschappelijke commissie.