Rattenbestrijding

Ratten voelen zich goed thuis in de omgeving van mensen. Om de hinder van ratten zoveel mogelijk te beperken, bestrijdt de gemeente de rattenpopulatie in samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf.

De rol van de gemeente is echter beperkt tot de publieke plaatsen. Op privéterrein mag de gemeente niet optreden. Daar zijn het de eigenaars die verantwoordelijk zijn. Als eigenaar ben je wettelijk verplicht om de aanwezige ratten te bestrijden.

Een preventieve aanpak werkt het best. Het gaat er daarbij om dat je voorkomt dat ratten voedsel, water en beschutting vinden. Een paar tips:

  • Laat geen etensresten rondslingeren in de tuin.
  • Zorg ervoor dat alle voedsel voor mens en dier veilig weggeborgen zit in afgesloten dozen of tonnen.
  • Zorg voor een regelmatige afvoer van huisvuil.
  • Ruim regelmatig op in en rond het huis, zo worden schuil- en nestplaatsen voorkomen.
  • Composteer in een vat en niet op een losse hoop.

Als deze preventieve maatregelen niet voldoende zijn, kun je de ratten vangen met klemmen of kooien, of werken met rattengif. Wees echter voorzichtig met gif. Het brengt altijd risico’s met zich mee. Zorg er altijd voor dat het gif wordt afgeschermd en leg het op een plaats waar kinderen en huisdieren er niet bij kunnen.

Hoe aanvragen ?

Indien je op een openbare plaats ratten opmerkt, moet je dit melden via het meldingsformulier in het e-loket. Zo kan de milieudienst het probleem van de ratten gerichter aanpakken en de firma voor rattenbestrijding contacteren.