Bepaal mee hoe Zwijndrecht eruit ziet in 2040!

De conceptnota voor het Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte legt in grote lijnen onze ambities op vlak van ruimtelijk beleid vast voor de komende 20 jaar. Daarnaast wordt een strategie met bijhorende acties voorgesteld om deze ambities waar te maken.

De 5 ambities

  • NUL HECTARE BIJKOMEND RUIMTEBESLAG IN DE OPEN RUIMTE TEGEN 2025
  • SLIM VERDICHTEN EN LEEFBAAR HOUDEN VAN DE BEBOUWDE RUIMTE
  • PUBLIEKE RUIMTE VAN EN VOOR IEDEREEN
  • OP MAAT GEMAAKT NETWERK VOOR STAPPERS EN TRAPPERS
  • ZWIJNDRECHT VANUIT EEN REGIONALE BRIL

Hoe reageren?

Als inwoner krijg je de kans om in een vroeg stadium te reageren op het beleidsplan ruimte. Het gemeentebestuur vindt je mening belangrijk. De publieke raadpleging voor de conceptnota gaat van start op 1 november 2020 en loopt tot en met 30 december 2020.

De conceptnota kun je hier als bijlage vinden. 

Schriftelijk reageren is mogelijk vanaf 1 november 2020 tot en met 30 december 2020:

  • Per brief, tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis
  • Per brief, aangetekend t.a.v. het college van burgemeester en schepenen van en te Zwijndrecht
  • Via e-mail: gbr@zwijndrecht.be

Reageer nu

Virtuele wandeling door Zwijndrecht

Hieronder op de website kun je ook een digitale tentoonstelling terugvinden. De panelen geven duiding over de verschillende ambities en strategieën in de conceptnota. Elk paneel is voorzien van een aantal mogelijke vragen.

Schepen Steven Vervaet geeft in een aantal filmpjes een toelichting over de conceptnota “Zinderend Zwijndrecht”, de uitdagingen waar we voor staan, en de 5 ambities: 0 hectare ruimtebeslag, Slim verdichten, Publieke ruimte voor iedereen, Stappers en trappers, en Onze positie in de regio.