Handicap - Toelage in de verplaatsingskosten van en naar het werk of opleiding

Omschrijving

Personen met een arbeidshandicap kunnen voor de verplaatsingskosten naar hun werk een tegemoetkoming aanvragen bij VDAB.

Voorwaarden

 • u werkt of volgt een opleiding
 • u hebt een beperking en gebruikt voor uw verplaatsingen naar het werk:
  • ofwel een begeleider bij het openbaar vervoer
  • ofwel een auto: eigen auto, auto van een kennis of taxi
  • ofwel een speciale bus

Raadpleeg de gedetailleerde voorwaarden op de website van VDAB.

Aanvragen

Waar?

VDAB

Hoe?

U kunt de toelage aanvragen:

De provinciale dienst arbeidshandicapspecialisatie van uw woonplaats behandelt uw aanvraag verder.

Bedrag?

Het bedrag is afhankelijk van het type toelage:

 • toelage voor een begeleider: de prijs van het voordeligste vervoer dat de begeleider kan nemen
 • auto: 0,15 euro per kilometer op basis van één heen en terugrit per dag
 • speciale bus: de kosten voor de bus

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier (online invullen)
 • een kopie van uw loonstroken met vermelding van het aantal gewerkte dagen
 • een bewijs van de gemaakte kosten voor het vervoer

Bijkomende informatie

Op de website van VDAB vindt u gedetailleerde informatie over de tegemoetkoming in de verplaatsingskosten.

Contacteer

Organisatie VDAB
Adres Keizerslaan 11
1000 Brussel
Tel Servicelijn: 0800 30 700 (gratis nummer, elke werkdag van 8.00 tot 20.00 u.)
Fax02 506 15 90
Website

VDAB
VDAB - tegemoetkoming verplaatsingskosten 

E-mail info@vdab.be 
Openingsuren elke werkdag van 8.00 tot 17.00 u.
Opmerking