Successierechten - Vermindering voor personen met een handicap

Omschrijving

Personen met een handicap moeten sinds 1 januari 2003 minder successierechten betalen op hun erfenis. Het erfdeel van een zwaar gehandicapte persoon is tot een bepaalde som vrijgesteld van belastingen. Deze vrijgestelde som bestaat uit een basisbedrag dat wordt vermenigvuldigd met een bepaalde coëfficiënt. 

Voorwaarden

Uw handicap moet vastgesteld zijn voor de leeftijd van 65 jaar en u moet voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

  • ofwel hebt u een invaliditeit van minstens 66%
  • ofwel hebt u een vermindering van verdienvermogen tot één derde of minder
  • ofwel hebt u een vermindering van zelfredzaamheid van minimaal 9 punten

Aanvragen

Hoe?

Bij de aangifte van de nalatenschap moet u een attest van 66% invaliditeit bijvoegen. Als het attest niet bijgevoegd is, worden de successierechten berekend zonder rekening te houden met de vrijstelling. Als u het attest binnen de twee jaar nog bezorgt, dan kunt u nog een teruggave krijgen.

Bedrag?

Het bedrag van de vrijgestelde som is afhankelijk van de leeftijd van de persoon met een handicap.

U start met een basisbedrag:

  • ofwel het basisbedrag bij verkrijging in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden: 3.000 euro
  • ofwel het basisbedrag bij verkrijging tussen andere personen dan in rechte lijn, echtgenoten en samenwonenden:
    1.000 euro

Dat basisbedrag wordt vermenigvuldigd met een cijfer dat verschilt naargelang de leeftijd:

Leeftijd persoon met een handicap Cijfer waarmee basisbedrag wordt vermenigvuldigd
Jonger dan 20 jaar 18
Van 21 tot 30 jaar 17
Van 31 tot 40 jaar 16
Van 41 tot 50 jaar 14
Van 51 tot 55 jaar 13
Van 56 tot 60 jaar 11
Van 61 tot 65 jaar9,5
Van 66 tot 70 jaar 8
Van 71 tot 75 jaar6
Van 76 tot 80 jaar 4
Vanaf 81 jaar

2

Contacteer

Organisatie Federale Overheidsdienst Financiën - Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - Kadaster, Registratie en Domeinen
Adres Koning Albert II-laan 33 bus 50
1030 Brussel
Tel 02 572 57 57 (elke werkdag van 08.00 tot 17.00 u.)
Website FOD Financiën - website
E-mail info.sg@minfin.fed.be
alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).