Thuiszorgpremie voor kinderen met een handicap

Omschrijving

De provincie Antwerpen verleent een toelage aan ouders die zelf hun kind of kinderen met een handicap opvoeden.

Voorwaarden

De ouder(s) of de persoon die het kind werkelijk opvoedt:

 • zijn samen met het kind met de handicap ingeschreven op hetzelfde adres in de provincie Antwerpen
 • het netto-belastbaar inkomen van u én uw partner bedraagt voor 2011 hoogstens 24.296 euro, verhoogd met 10% voor elk persoon fiscaal ten laste (bedrag geldig voor aanvragen in 2013)
 • het kind dat thuis verzorgd wordt:
  • is maximum 21 jaar oud
  • heeft recht op verhoogde kinderbijslag

Gezinnen die kinderen met een handicap opvoeden die bij hen werden geplaatst door een gezinsplaatsingsdienst of door het ministerie van Justitie, komen niet in aanmerking voor deze toelage.

Aanvragen

Waar?

Provincie Antwerpen - Dienst Welzijn en Gezondheid

Hoe?

 • u downloadt het aanvraagformulier 2013 (pdf, 36kB) van de website
 • u downloadt het invulformulier voor uw kinderbijslagfonds (pdf, 47 kB) van de website en laat dit door uw kinderbijslagfonds invullen
 • u vraagt bij uw gemeentebestuur een attest over de samenstelling van uw gezin waaruit blijkt dat het kind of de kinderen met een handicap in 2012 samen met uw gezin op hetzelfde adres woonden
 • u dient het ingevulde aanvraagformulier samen met de gevraagde documenten vóór 1 juli 2013 in bij de Dienst Welzijn en Gezondheid van de provincie Antwerpen
 • u kunt attesten waarover u op 1 juli nog niet beschikt, indienen tot uiterlijk 1 oktober, u ontvangt daarover een brief

Bedrag?

U ontvangt:

 • 300 euro voor de kinderen die thuis verblijven
 • 150 euro voor kinderen die een school, een semi-internaat of een dagcentrum bezoeken

(bedragen geldig in 2013)

Meebrengen

 • het ingevulde aanvraagformulier
 • het attest dat uw kinderbijslagfonds heeft ingevuld over de verhoogde kinderbijslag
 • een kopie van uw aanslagbiljet van de directe belastingen van aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011)
 • een attest van uw gemeentebestuur over de samenstelling van uw gezin

Bijkomende informatie

Voor meer informatie raadpleegt u het volledige reglement (pdf, 118kB) op de website.

Contacteer

Organisatie Provincie Antwerpen 
Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
Dienst Welzijn en Gezondheid
Adres Boomgaardstraat 22 bus 101
2600 Antwerpen (Berchem)
Tel03 240 61 72
Fax03 240 61 62
Website Provincie Antwerpen - Website
E-mail danielle.serre@welzijn.provant.be
Openingsuren elke werkdag van 9.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.00 u.
alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).