Openbaar vervoer - Nationale verminderingskaart voor personen met een visuele handicap

Omschrijving

Blinden en slechtzienden krijgen een nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer. Zo kan u gratis reizen met bus, metro, tram en trein. De kaart is persoonlijk en levenslang geldig.

Voorwaarden

 • u bent blind of slechtziend
 • u hebt een blijvende invaliditeit van minstens 90% die erkend wordt door de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid


Belangrijk: samen met de nationale verminderingskaart kunt u ook gebruik maken van:

Beide kaarten kunt u aanvragen bij de NMBS.

Aanvragen

Waar?

Uw gemeente

FOD Sociale Zekerheid

Hoe?

 • u vraagt een aanvraagformulier bij uw gemeentehuis
 • u vult het formulier in en ondertekent het
 • u bewijst uw visuele beperking:
  • ofwel door uw oogarts de rugzijde van het formulier te laten invullen
  • ofwel met een attest waaruit blijkt dat uw gezichtsvermogen blijvend met minstens 90% is verminderd
 • u stuurt de aanvraag naar FOD Sociale Zekerheid
 • u ontvangt uw verminderingskaart met de post

Bedrag?

De nationale verminderingskaart geeft recht op:

 • gratis vervoer met bus, metro of tram met De Lijn, MIVB en TEC, u moet uw reis wel betalen wanneer u van sommige diensten gebruik maakt (bijvoorbeeld 'minibus' van De Lijn of 'bus 105' van TEC)
 • gratis binnenlands treinvervoer in 2de klasse met de NMBS
 • speciale maatregelen voor u en uw begeleider bij de TGV, Thalys, Eurostar of andere internationale treinen. Daarvoor raadpleegt u de NMBS
 • gratis meereizen van uw blindengeleidehond

Bijkomende informatie

meer informatie over hulp bij het reizen of over speciale diensten kunt u best vooraf vragen bij:

Organisatie Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-Generaal Personen met een handicap
Adres Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 150
1000 Brussel
Tel 0800 987 99 (gratis nummer)
Website DG Personen met een handicap - website
E-mail HandiN@minsoc.fed.be
alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).