De Lijn - Gratis voor personen met een handicap

Omschrijving

Als persoon met een handicap krijgt u een gratis jaarabonnement voor De Lijn. U kan ook een gratis kaart voor een begeleider aanvragen.

Voorwaarden

  • u woont in Vlaanderen
  • u heeft een handicap:
    • ofwel bent u ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
    • ofwel ontvangt u een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
    • ofwel hebt u recht op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM) van de VDAB

Aanvragen

Waar?


Hoe?

U krijgt uw abonnement automatisch thuis gestuurd op basis van de gegevens van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Hebt u toch geen abonnement onvangen, neem dan contact op met de dienst Abonnementen van De Lijn of met de overheidsinstantie die uw handicap erkend heeft.

Een gratis kaart voor een begeleider wordt uitgereikt door de NMBS. Op de website van de NMBS vindt u hoe u de kaart kunt aanvragen.

Bedrag?


Meebrengen

 

Bijkomende informatie

Meer informatie vindt u op de website van De Lijn of via de Directie-Generaal voor Personen met een Handicap.

Organisatie Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een Handicap
Adres Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 150
1000 Brussel
Tel 0800 987 99 (gratis nummer)
Website DG Personen met een Handicap - sociale en fiscale voordelen
Email HandiN@minsoc.fed.be

Contacteer

 
alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).