Registratie slachten van dieren

Een slachting wordt rechtstreeks geregistreerd in de databank van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Zo wordt het vlees gemakkelijker traceerbaar.

Je kunt een dier slachten als particulier of als professional. Afhankelijk daarvan en afhankelijk van de diersoort, zijn er verschillende procedures.

Het veeportaal van dierengezondheid Vlaanderen is een mooie start om je te laten informeren over het slachten van dieren.

Hoe aanvragen ?

Slachting in het slachthuis

Wanneer je een dier wil slachten, laat je je als eigenaar éénmalig registreren bij de dienst lokale economie. Dit kan enkel persoonlijk en op afspraak via het gratis nummer 0800 99 604 en minstens twee dagen voor de slachting. Je ontvangt hierbij een registratienummer dat je samen met het Sanitelnummer of beslagnummer van het dier (acht cijfers) voorlegt in een erkend slachthuis. Als je als eigenaar al beschikt over een registratienummer via Sanitel, ga je rechtstreeks naar een erkend slachthuis.

Thuisslachting

Thuisslachten is in de gemeente Zwijndrecht verboden volgens Afd.9-Art.126 van het bestuurlijk handhavingsreglement.

Rituele slachting

Rituele slachtingen moeten steeds plaatsvinden in een erkend slachthuis. In gemeenten die niet beschikken over een slachthuis kunnen de slachtingen doorgaan op een tijdelijke slachtplaats. Hiertoe moet een aanvraag voor erkenning ingediend worden bij het FAVV, ten laatste 2 weken vóór het offerfeest.

Reglement

Wet van 14 augustus 1986 mbt de bescherming en het welzijn van dieren.

KB van 11 februari 1988 mbt rituele slachtingen.

Omzendbrief mbt particuliere slachtingen.

Bestuurlijk handhavingsreglement.