Aanvraag slachtvergunning

Je kunt een dier slachten als particulier of als professional. Afhankelijk daarvan en afhankelijk van de diersoort, zijn er verschillende procedures.

In elk geval moet je je éénmalig laten registreren (=registratienummer) en voor elke slachting een vergunning hebben.

LET OP!

Een dier slachten zonder geldige vergunning is een misdrijf.

Voorwaarden

Grote dieren (paarden, runderen) moeten in het slachthuis geslacht worden.

Varkens, geiten en schapen mogen thuis geslacht worden mits registratie en vergunning.

Voor kippen, konijnen en klein wild is geen registratie of vergunning nodig.

Hoe aanvragen ?

Registratie en aanvragen van slachtvergunningen kunnen enkel persoonlijk op afspraak bij de dienst lokale economie.

Voor slachtingen in een erkend slachthuis heb je geen vergunning nodig. Je gaat rechtstreeks naar het slachthuis met het Sanitelnummer of beslagnummer van het dier.

Voor slachtingen buiten het slachthuis moet je telkens minstens twee werkdagen vóór de slachting een vergunning aanvragen. Neem wel identiteitskaart, registratienummer en Sanitelnummer of beslagnummer van het dier mee.

Reglement

Zie omzendbrief FAVV.

Uitzonderingen

Rituele slachtingen moeten steeds plaatsvinden in een erkend slachthuis. In gemeenten die niet beschikken over een slachthuis kunnen de slachtingen doorgaan op een tijdelijke slachtplaats. Hiertoe moet een aanvraag voor erkenning ingediend worden bij het FAVV, ten laatste 2 weken vóór het offerfeest.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart
  • Registratienummer
  • Sanitelnummer of beslagnummer