Reglement keuring privériolering

De gemeente is rioolbeheerder en moet daardoor de controle op de gescheiden stelsels uitoefenen. De aanvrager die een keuring aanvraagt voor de aanvang van de werken dient een borg te storten.

De gemeente heeft een reglement dat de keuring bij rioleringswerken regelt , dit vind je hier.