Reglement Thuisopvang Zieke Kinderen

Ouders die wegens de gezondheidstoestand van hun kind(eren) geen beroep kunnen doen op de gebruikelijke voorzieningen voor k inderopvang, kunnen thuisopvang zieke kinderen aanvragen. Een personeelslid van de dienst Gezinszorg en Aanvullende thuisdiensten komt dan aan huis de opvang van het zieke kind verzekeren. De personeelsleden zijn gediplomeerde of gebrevetteerde verzorgsters.

Informatie en afspraken over deze ondersteuning vind je in onderstaand reglement.

Orgaan van goedkeuring: OCMW-raad

datum van goedkeuring: 16 augustus 2012