Reglement nachtwinkels - wedkantoren - seksinrichtingen en private bureaus voor telecommunicatie

De gemeente heeft een reglement betreffende nachtwinkels, wedkantoren, seksinrichtingen en private bureaus voor telecommunicatie vastgesteld 

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

datum van goedkeuring: 22 december 2016

datum van inwerkingtreding: 1 januari 2017