Reglement erkenning van een jeugdwerkinitiatief

Om erkend te worden moet een jeugdwerkinitiatief voldoen aan een aantal algemene voorwaarden. Hiervoor is een reglement opgemaakt.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

datum van goedkeuring: 22 december 2016