Reglement OC 't Waaigat en gemeentelijke culturele infrastructuur

Naar aanleiding van het gebruik van het oude OCMW gebouw als Kunstenhuis, alsook een extra zaal in de nieuwe Kozze en nieuwe mogelijkheden in de oude pastorij van Zwijndrecht was er nood aan een nieuw reglement met nieuwe regels en nieuwe tarieven.

Nieuwe zaaltjes vragen nieuwe regels en nieuwe tarieven.

Sinds 11 mei 2021 zijn de nieuwe reglementen i.v.m. de huur van het OC 't Waaigat en de andere gemeentelijke culturele gebouwen in werking. Je vindt deze reglementen als bijlage. Lees ze zeker eens rustig door. Bij vragen kun je de cultuurdienst steeds contacteren voor meer uitleg. 

Na een jaar worden deze reglementen geëvalueerd. Geef dus zeker je bevindingen uit de praktijk door aan de cultuurdienst. Zo kan de cultuurdienst samen met de cultuurraad en het beheersorgaan de nieuwe situatie evalueren.