B:Belastingreglement op het niet hebben van een geldig conformiteitsattest

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad op 24 september 2020 volgend dossier heeft goedgekeurd :

Belastingreglement op het niet hebben van een geldig conformiteitsattest.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 30 september 2020 en ligt tevens ter inzage op de dienst Leefomgeving – Woonloket en de dienst Financiën.