Reservatie sportinfrastructuur sportseizoen 2023-2024

Reservatie sportcentrum Den Draver, voetbalterrein en atletiekpiste sportseizoen 2023-2024

De aanvragen voor de gemeentelijke sportinfrastructuur door verenigingen op seizoenbasis kunnen snel én gemakkelijk online worden ingediend vanaf 01 maart 2023 voor het sportseizoen 2023-2024. Het sportseizoen loopt van 1 augustus 2023 tot en met 30 juni 2024. U dient het aanvraagformulier sportinfrastructuur in via het e-loket.

De deadline voor het indienen van de aanvragen is 01 april 2023.

Aanvragen die toekomen na deze datum behandelen we pas na de jaarlijkse opmaak van de kalender. De kalender wordt ten laatste op 31 augustus vastgelegd. Na 31 augustus wordt de agenda vrijgegeven en kan je de sportinfrastructuur tot op de dag zelf aanvragen.

Let op: vanaf 1 augustus wijzigen onze prijzen. Je vindt deze terug op onze website onder ‘retributiereglement sportinfrastructuur’.