Retributiereglement sportinfrastructuur

Op 2 februari 2018 werd het nieuwe sportcomplex Den Draver officieel geopend. Het beheren van een sportcomplex brengt voor de gemeente kosten met zich mee. Daarom wordt een retributie ingevoerd voor het gebruik van de sportinfrastructuur.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 21 november 2019 

Datum van bekendmaking: 27 november 2019

Datum van inwerkingtreding: 1 januari 2020

Het reglement vind je hier.