Retributiereglement op het afleveren van stedenbouwkundige uittreksels

Bij verkoop, erfpacht, erfenis of andere notariële overdracht van een eigendom is de notaris verplicht stedenbouwkundige informatie op te vragen over het perceel dat verkocht wordt. Het gaat daarbij om stedenbouwkundige bestemmingen, vergunningen, overtredingen, milieu, bodemattesten, leegstand, erfdienstbaarheden, lasten,…

Bijkomend willen vele mensen, al dan niet via vastgoedkantoren, zich grondig informeren voor ze tot eventuele aankoop of verkoop van een eigendom overgaan. Vele vastgoedkantoren stellen bovendien een uitgebreide informatiemap samen voor de verkoop van vastgoed in opdracht van hun klanten.

De gemeente heft een retributie op het afleveren van stedenbouwkundige uittreksels.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 21 november 2019 

Datum van bekendmaking: 27 november 2019

Datum van inwerkingtreding: 1 januari 2020

Het reglement vind je hier.