Retributiereglement conformiteitsattesten

De gemeente vraagt een retributie op de afgifte van een conformiteitsattest. Dit attest bevestigt de conformiteit van de verhuurde woning of kamer met de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad 

Datum van goedkeuring: 21 november 2019 

Datum van bekendmaking: 27 november 2019

Datum van inwerkingtreding: 1 januari 2020

Orgaan van goedkeuring tariefwijziging: college van burgemeester en schepenen

Datum van goedkeuring: 25 augustus 2020

Datum van bekendmaking: 26 augustus 2020

Datum van inwerkingtreding: 1 januari 2021

Orgaan van goedkeuring tariefwijziging: college van burgemeester en schepenen

Datum van goedkeuring: 21 juni 2022

Datum van bekendmaking: 22 juni 2022

Datum van inwerkingtreding: 1 januari 2023

Het gecoördineerde retributiereglement vind je hier.