Retributiereglement drankprijzen OC 't Waaigat

De gemeente heft een retributie op de dranken die geschonken worden in het OC 't Waaigat. Er zijn tarieven voor verkoopprijs aan de bar en tarieven bij verhuur van de zaal aan gebruikers.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 28 april 2022

Datum van bekendmaking: 2 mei 2022

Datum van inwerkingtreding: 7 mei 2022

Het retributiereglement vind je hier.