Retributiereglement gevonden voorwerpen op grondgebied Zwijndrecht

Er werd een retributiereglement goedgekeurd voor gevonden voorwerpen op grondgebied Zwijndrecht.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad 

Datum van goedkeuring: 23 juni 2022

Datum van bekendmaking: 28 juni 2022

Datum van inwerkingtreding: 1 juli 2022 en eindigt op 31 december 2025